» Xã Hội

17-05-2017 | 14:21 (732 lần truy cập)

Cà Mau có gần 62 ngàn lao động tham gia Bảo hiểm xã hội

Sáng nay 17/5, Cục Việc làm phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị Tuyên truyền chính sách Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội và pháp luật quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho hơn 100 cán bộ đang công tác tại các đơn vị bảo hiểm; Liên đoàn Lao động tỉnh; Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; đại diện người sử dụng lao động; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


»Bị lưới điện cao áp phóng điện, người đàn ông bị thương nặng»
»Huyện Năm Căn tổ chức hiến máu tình nguyện»

Thời gian tới, đảm bảo được 100% người lao động được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu tìm hiểu về 6 nội dung: Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp và tình hình thực hiện; Tình hình thu, chi và quản lý Bảo hiểm thất nghiệp; Quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; Quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, người lao động trong việc thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp.

Những điểm mới trong chính sách Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Giới thiệu quy định về pháp luật quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Trên địa bàn tỉnh có gần 62 ngàn lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, trên 51 ngàn người tham Bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm thất nghiệp được giải quyết chế độ chính sách đầy đủ, kịp thời, nhằm ổn định cuộc sống của người lao động khi gặp rủi ro trong lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp.

Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm thất nghiệp góp phần ổn định và nâng cao chất lượng lao động, đảm bảo sự bình đẳng và vị thế của người lao động.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu sẽ triển khai các nội dung, thực hiện tại các cơ quan, doanh nghiệp từng bước nâng dần tỷ lệ, đảm bảo được 100% người lao động được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng lao động tại địa phương, đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

THIÊN KIM