» Kinh Tế

27-06-2017 | 19:30 (1468 lần truy cập)

Nhiều chủ tàu xin ra khỏi danh sách được hỗ trợ đóng mới tàu cá

Thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản, đến nay Cà Mau có 91 tàu cá được phê duyệt đóng mới trong chỉ tiêu 100 tàu (90 tàu khai thác, 10 tàu dịch vụ hậu cần). Tuy nhiên, đã có 18 chủ tàu xin ra khỏi danh sách vì “không còn nhu cầu đóng mới”.


»Cà Mau: Mời gọi đầu tư xây dựng Nhà máy Xử lý nước thải tập trung»
»Cà Mau góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh »Theo đánh giá của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67 của tỉnh, tiến độ như trên là rất chậm.

Thêm vào đó, đến nay cũng chỉ có 30 tàu được các ngân hàng thương mại ký hợp
đồng cho vay với số tiền trên 321 tỷ đồng và cũng chỉ mới giải ngân trên 219 tỷ đồng. Theo các chủ tàu, để được vay phải trải qua quá nhiều thủ tục kéo dài, trong khi họ luôn trong quá trình sản xuất nhiều ngày trên biển, rất khó đáp ứng.

Trong 9 tàu cá được phê duyệt đủ điều kiện nâng cấp nhưng cũng đã có 3 chủ tàu tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách vì không có thời gian thực hiện nhiều thủ tục.

Hiện, đã có 949 tàu được hỗ trợ phí bảo hiểm với số tiền 10,58 tỷ đồng, 211 trường hợp được thực hiện chính sách vận chuyển hàng hóa với số tiền 8,52 tỷ đồng.

THIÊN TRƯỜNG