» Thời Sự

05-07-2017 | 18:58 (1074 lần truy cập)

Nhiều thông số về môi trường vượt quy chuẩn tại kinh Nàng Âm

Ngày 29/6/2017, Tổ kiểm tra liên ngành về môi trường của tỉnh phát hiện tại vách tường tiếp giáp với kinh Nàng Âm (xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước) của Công ty Cổ phần thực phẩm thủy sản xuất khẩu Cà Mau (FFC) có lỗ rò rỉ nước thải, với đường kính khoảng 10cm, nước thải màu trắng đục chảy ra kinh Nàng Âm.


»Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Thẩm tra 3 tờ trình của UBND tỉnh »
»Phát hiện 16 vụ đưa tạp chất vào nguyên liệu thủy sản»

Chất thải từ sản xuất của Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại Đại Phát thải ra môi trường.

Trước đó, ngày 22/6, qua khảo sát thực tế kinh Nàng Âm, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường phát hiện tại vị trí cách Công ty Cổ phần Thực phẩm Đại Dương khoảng 200m, hướng về ngã 3 Tắc Đồng, mặt nước có màu đen kèm mùi hôi.

Cách đó không lâu, ngày 11/5, qua phân tích mẫu nước mặt được lấy từ kinh Nàng Âm tại Ngã 3 Tắc Đồng, của Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ - Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau, cho thấy có đến 5 thông số vượt Quy chuẩn là COD, BOD5, Amoni, phốt phát, Coliform và DO thấp hơn mức tối thiểu; mẫu nước lấy tại vị trí gần hộ ông Nguyễn Văn Lộng có 4 thông số vượt Quy chuẩn: COD, BOD5, Amoni và Ni trít; mẫu nước lấy tại cống Nàng Âm có 5 thông số vượt Quy chuẩn, trong đó đáng chú ý là Amoni vượt đến 6,71 lần.

Kinh Nàng Âm nằm trong khu công nghiệp Hòa Trung, có nhiều nhà máy chế biến thủy sản và hộ dân sinh sống, nuôi trồng thủy sản.

Được biết, từ ngày 26/6, Đoàn Thanh tra của Tổng cục Môi trường tiến hành Thanh tra về môi trường đối với các đơn vị đang hoạt động tại khu vực này, gồm: Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại Đại Phát, Công ty CP Việt Nam Food, Công ty CP Chế biến Thủy sản Hòa Trung.

THIÊN TRƯỜNG