» Thời Sự

11-07-2017 | 17:06 (743 lần truy cập)

Phân công tiêu chí nông thôn mới cụ thể cho từng đoàn thể phụ trách

Hội nghị sơ kết công tác Dân vận - quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2017, diễn ra ngày 11/7. Đến dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân.


»Cà Mau “Rộn ràng sắc xuân”»
»Đầm Dơi: Họp mặt báo chí Xuân Mậu Tuất »
»Thăm, chúc tết nguyên lãnh đạo ngành tuyên giáo qua các thời kỳ »
»Nhộn nhịp chợ tết»
»Thăm, chúc tết nguyên cán bộ ngành kiểm tra»Những tháng đầu năm, công tác Dân đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong việc triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hệ thống bộ máy tổ chức tiếp tục được kiện toàn.

Các phong trào hành động cách mạng của nhân dân ngày càng được đẩy mạnh, nhất là phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới (NTM), văn minh đô thị.

Đến nay, toàn tỉnh có 21 xã NTM, 2 phường Văn minh đô thị. Phấn đấu đến cuối năm 2017 có 8 xã được công nhận NTM và 1 phường Văn minh đô thị.

Tính đến nay, quỹ Vì người nghèo tiếp nhận trên 25 tỷ đồng. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ nghèo, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gia đình hiệu quả… phấn đấu đến cuối năm giảm 1,5% tỷ lệ hộ nghèo.

Từ đầu năm đến nay, các cấp trong tỉnh đã tổ chức 140 cuộc tiếp xúc cử tri và 6 cuộc đối thoại với công dân. Các ý kiến kiến nghị được tiếp thu giải trình làm rõ.

Tại hội nghị, đại biểu thảo luận xoay quanh những khó khăn trong công tác giảm nghèo và xây dựng NTM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân nhấn mạnh: “Phải xác định rõ xây dựng NTM là quá trình lâu dài, vì thế không nên chạy theo số lượng, thành tích mà phải tính đến căn cơ, bền vững, hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân”.

Nhìn nhận những yếu kém cần khắc phục trong những tháng cuối năm, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Lê Dũng: “Cần xác định, phân công tiêu chí NTM cụ thể cho từng đoàn thể phụ trách, để quá trình xây dựng NTM được căn cơ, bài bản hơn. Chỉ đạo rà soát, thực hiện các mô hình dân vận khéo, chú trọng đến các mô hình phát triển kinh tế. Tăng cường giám sát, theo dõi những diễn biến liên quan đến tôn giáo, dân tộc để xử lý kịp thời. Mặt trận và các tổ chức thành viên lắng nghe ý kiến của người dân, trao đổi với chính quyền cấp ủy, chọn vấn đề giám sát, để từ đó xác định được các vấn đề trọng tâm, tạo được sự đồng thuận, đồng tình cao”.

MỘNG THƯỜNG