» Kinh Tế

12-07-2017 | 16:45 (1315 lần truy cập)

Điều chỉnh 7/10 quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL

Hội nghị Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL (TP. Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau) lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2017 – 2018, do Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - ông Nguyễn Tiến Hải làm Chủ tịch Hội đồng, diễn ra vào chiều 12/7 tại Cà Mau. Hội nghị thảo luận, thống nhất nội dung đề xuất điều chỉnh các quy hoạch; thành lập hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin Vùng.


»Đảo Hòn Chuối: Lênh đênh nghề nuôi cá lồng bè »
»EC tiếp tục khuyến nghị Việt Nam khắc phục “thẻ vàng”»Là một trong 4 Vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển, tuy nhiên do công tác phối hợp giữa các địa phương, nhất là hạn chế về hạ tầng kinh tế - xã hội chưa được cải thiện nên việc thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải: “Chính điều này đã ảnh hưởng đến việc phát huy thế mạnh của từng địa phương, của Vùng, trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh”.

Hội nghị thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương điều chỉnh 7/10 quy hoạch; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin Vùng: Địa lý, hành chính; kinh tế - xã hội - môi trường; cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư.

Hội đồng Vùng thống nhất kiến nghị Trung ương tập trung đầu tư 10 dự án trọng điểm; bổ sung danh mục các công trình, dự án trọng điểm có tính kết nối vùng cần sớm triển khai đầu tư; điều chỉnh Kế hoạch liên kết phối hợp toàn Vùng, giai đoạn 2016 - 2020; đề xuất các cơ chế, chính sách cho Vùng…

TRẦN NGUYÊN