» Chính Trị

31-07-2017 | 14:25 (140 lần truy cập)

250 học viên được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Sáng 31/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2017. Tham gia lớp học có trên 250 học viên là cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh... Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng.


»Bế giảng lớp bồi dưỡng công tác Dân vận»
»Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương Đảng khóa XII»
»Phấn đấu có kết quả tốt nhất trong phát triển kinh tế - xã hội»
»“Cần có nhiều bài viết đấu tranh, phản bác những tư tưởng lệch lạc, quan điểm sai trái” »
»Ban Tuyên giáo Trung ương: Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 7»

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu tại buổi khai giảng.

Các học viên sẽ nghiên cứu các chuyên đề gồm: Công tác dân vận của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường và đổi mới công tác dân vận đối với đồng bào có tôn giáo trong tình hình hiện nay; tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là việc hết sức quan trọng. Trong những năm qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp trong tỉnh và đạt được những kết quả tích cực.

Song bối cảnh hiện nay trên thế giới và trong nước có nhiều thay đổi, đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, có nhiều cơ hội và thách thức đan xen…

Mục đích của lớp bồi dưỡng lần này nhằm hệ thống lại kiến thức cơ bản về công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới; công tác dân vận chính quyền - quy chế dân chủ cơ sở; công tác dân tộc, tôn giáo; đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tình hình mới, gắn bồi dưỡng lý luận với thực tiễn.

Để đạt được mục đích trên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Các học viên phải ý thức sâu sắc trách nhiệm trong việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức để vận dụng vào vị trí, nhiệm vụ đang đảm trách một cách tốt nhất. Đồng thời vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết tốt hơn những vấn đề đặt ra trong thực tiễn ở cơ sở.

LOAN PHƯƠNG