» Chính Trị

22-08-2017 | 11:51 (7889 lần truy cập)

Chống suy thoái về tư tưởng chính trị

Sáng nay 22/8, tại Cà Mau, Phó GS-TS. Nguyễn Trọng Phúc - Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


»Nâng cao chất lượng tác phẩm tuyên truyền về Chỉ thị 05 »
»Thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh»
»Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ năm - HĐND tỉnh, Khóa IX»
»Trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông Phạm Thanh Vằn»
»Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII»

Các đại biểu học tập Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tham dự buổi giới thiệu chuyên đề có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình; các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Trong buổi nói chuyện, Phó GS-TS. Nguyễn Trọng Phúc giới thiệu, đi sâu phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó nhấn mạnh đến chống suy thoái về tư tưởng chính trị, mà trước hết là những biểu hiện phai nhạt, dao động về lý tưởng cách mạng.

Để chống lại biểu hiện này, trước tiên phải tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền, xây dựng tinh thần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phải xem trọng biện pháp phòng ngừa là chính, tăng cường ý thức trách nhiệm, đề cao vai trò phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân phải nhận thức được tác hại nghiêm trọng của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từ đó cần thiết phải đấu tranh loại bỏ.

Buổi giới thiệu chuyên đề được diễn ra hết ngày hôm nay, 22/8.

TRẦN NGUYÊN