» Pháp Luật

02-09-2017 | 10:16 (6765 lần truy cập)

Huyện Thới Bình: Vẫn còn nợ hơn 19 tỷ đồng tiền chuyển mục đích sử dụng đất

Ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp thông tin: Thông qua hoạt động cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thới Bình, đoàn kiểm tra ghi nhận tình hình nợ tiền chuyển mục đích sử dụng đất tính đến thời điểm hiện nay (5 năm) trên địa bàn huyện có 831 trường hợp ghi nợ với số tiền nợ phát sinh là 26 tỷ đồng; đã nộp 6,3 tỷ/195 trường hợp; còn nợ 19,7 tỷ/636 trường hợp. Đây là việc rất cần được quan tâm.


»Tăng cường đối thoại liên quan đến lĩnh vực đất đai»
»Bức xúc từ vụ số tiền thi hành án hơn 380 triệu đồng»

Ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp cho biết, trong 5 năm qua tại huyện Thới Bình có 831 trường hợp ghi nợ tiền chuyển mục đích sử dụng đất với số tiền hơn 26 tỷ đồng

Kiểm tra 20 hồ sơ, chuyển mục đích sở dụng đất và ghi nợ tiền chuyển mục đích sử dụng đất. Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận đã qua, địa phương chưa xác định đúng đối tượng, điều kiện được nợ tiền chuyển mục đích sử dụng và thẩm quyền quyết định cho nợ, thủ tục thực hiện và có xác nhận của UBND xã, không có quyết định của Chủ tịch UBND huyện là không phù hợp…

Từ đó dẫn đến việc cho ghi nợ tiền chuyển mục đích sử dụng đất là chưa phù hợp theo quy định tại Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Vấn đề cần quan tâm hiện nay là việc ghi nợ, trả trước thời hạn để được nhận khoản hỗ trợ khi thanh toán trước hạn là vấn đề cần quan tâm, phải kiểm tra xác thực tế vì vấn đề này rất dễ phát sinh tiêu cực trong thực thi thủ tục hành chính.Ông Lộc Lưu ý.

VĂN ĐUM