» Giáo Dục

22-09-2017 | 10:49 (1985 lần truy cập)

Không đề xuất trường hợp đã thi tuyển cao học, sau đó hợp thức hóa hưởng chính sách đào tạo

Ngày 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã có ý kiến chỉ đạo xung quanh việc chấn chỉnh đào tạo sau đại học.


»Cà Mau, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 97,81% trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018»
»Cà Mau: Đã có kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018»

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực đào tạo sau đại học, phát huy được chuyên môn, nghiệp vụ, tránh trường hợp đào tạo dàn trải, không đảm bảo chất lượng, không đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ đặt ra. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện TP. Cà Mau chỉ đề xuất cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học khi đảm bảo các điều kiện: Có trong kế hoạch đào tạo, đúng chuyên ngành, phù hợp với đề án vị trí việc làm, tham gia học tại các trường công lập tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, nếu học tại các trường khác phải có ý kiến của UBND tỉnh.

Không xem xét đối với các trường hợp học tại các trường liên kết mở tại các tỉnh hoặc các cơ sở, phân hiệu… của các trường đặt tại tỉnh. Riêng các lớp liên kết mở tại tỉnh Cà Mau được thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh khi mở lớp. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo sau đại học rải rác trong năm, trừ trường hợp đặc biệt. Tuyệt đối không đề xuất điều chỉnh đối với trường hợp đã thi tuyển cao học, sau đó tiến hành thủ tục để hợp thức hóa, hưởng chính sách đào tạo.

CHÍ TÍN