» Kinh Tế

05-10-2017 | 16:30 (318 lần truy cập)

Phải nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống người dân

Nhằm đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp khôi phục, phát triển làng nghề bền vững, phù hợp; sáng 5/10, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức Hội thảo khoa học “Làng nghề Cà Mau - Thực trạng và giải pháp”.


»Nâng cao năng lực quản lý cho doanh nghiệp »
»Giao lưu, kết nối giữa các doanh nghiệp Cà Mau với doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh »
»Hội chợ Xúc tiến thương mại Cà Mau năm 2017»
»Đạm Cà Mau hoạt động chăm lo cho người lao động »
»Nhiều dự án đô thị mới chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính»

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân (hàng đầu, bìa trái) cùng các đại biểu dự Hội thảo.

Cà Mau hiện có 37 làng nghề nông thôn đang hoạt động, với 5 ngành nghề truyền thống: dệt chiếu cói, chế biến tôm khô, hầm than đước, vót đũa đước và chế biến mắm đồng. Bên cạnh đó còn có nhiều nghề khác tồn tại nhiều năm: Đan đát, ép chuối khô, chế biến cá khoai khô, nấu rượu…

Các làng nghề vẫn chủ yếu dựa vào nguồn nguyên liệu địa phương; chính sách vốn eo hẹp; quy mô ngành nghề nhỏ lẻ, có tính chất mùa vụ; chưa vận dụng nhiều kỹ thuật và công nghệ hiện đại; thị trường tiêu thị còn nhiều biến động, các sản phẩm làng nghề thiếu gắn kết với du lịch…

Trên cơ sở đánh giá sát đáng thực trạng của làng nghề, tại Hội thảo đã có nhiều tham luận, thảo luận nhận diện rõ hơn vai trò của làng nghề trong phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó đề xuất các giải pháp về quản lý nhà nước, nguồn vốn, nguồn nhân lực, nguồn nguyên liệu cho sản xuất, phát triển sản phẩm tiêu biểu, nâng cao năng lực cạnh tranh…

Dự và phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân nhấn mạnh, qua Hội thảo phải tìm ra giải pháp tham mưu, đề xuất kể cả kiến nghị với Trung ương về cơ chế, chính sách để bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề. Phát triển làng nghề phải nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống người dân. Đồng thời phải gắn hoạt động sản xuất của làng nghề với các hoạt động dịch vụ du lịch, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.

MỘNG THƯỜNG