» Xã Hội

08-11-2017 | 07:16 (174 lần truy cập)

“Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục của Đoàn”

Chiều 7/11, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị lần thứ II, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Cà Mau khóa X.


»“Phải tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế”»
»Đội ngũ người làm báo cụm Nam Sông Hậu: Không ngừng nâng cao đạo đức và chuyên môn nghề nghiệp»
»Năm 2018: Cần làm dừng, làm giảm tình trạng xâm hại trẻ em»
»Bàn giao Nhà nhân ái cho hộ nghèo xã Lý Văn Lâm»
»Hòa Mỹ khởi sắc»

Trong năm 2018, các cấp bộ đoàn trong tỉnh sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, với 10 nhiệm vụ chủ yếu. Ảnh: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau, anh Nguyễn Chí Công trao quà cho hộ nghèo xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

Tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành Quyết định công nhận Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Cà Mau khóa X; Ban hành quy chế làm việc cũng như phân công nhiệm vụ từng ủy viên ban chấp hành.

Quan trọng hơn hết là triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, với nội dung chính là “Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục của Đoàn”.

Theo đó, trong năm 2018, các cấp bộ đoàn trong tỉnh sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, với 10 nhiệm vụ chủ yếu.

Các giải pháp cơ bản đề ra là tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các chương trình hành động cùng với thanh niên; tập trung xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân, tham gia quản lý nhà nước về công tác thanh niên; tham mưu tốt, phối hợp chỉ đạo cùng các đơn vị…

Cụ thể, Tỉnh Đoàn tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh; các huyện, thành đoàn và tương đương cụ thể hóa chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn…

PHÚ HỮU