» Quốc Phòng - An Ninh

15-11-2017 | 16:27 (684 lần truy cập)

Tăng cường phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Sáng 15/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng V Hải quân tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển - đảo năm 2017.


»Phát hiện gần 10 ngàn lít dầu lậu trên biển»
»Cứu vớt kịp thời 4 người gặp nạn trên biển »

Đại tá Nguyễn Đăng Tiến, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân đã thông tin về tình hình biển Đông thời gian qua; những động thái mới của các nước đối với biển Đông thời gian gần đây…; quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với Quân chủng Hải quân; quan điểm của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề ở biển Đông…Thông qua Hội nghị nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Từ đó, xác định vai trò, trách nhiệm chung tay xây dựng, bảo vệ biển, đảo trong tình hình hiện nay.

MỘNG THƯỜNG