» Giáo Dục

06-12-2017 | 09:13 (521 lần truy cập)

Chấn chỉnh việc liên kết đào tạo đại học và sau đại học

Ngày 4/12, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Công văn 9539 về việc chấn chỉnh việc liên kết đào tạo đại học và sau đại học.


»Quy mô giáo dục của tỉnh có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng»
»Sắp xếp trường lớp, giáo viên cần nhìn vào chất lượng giáo dục trong tương lai»

(ảnh minh họa)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ sở đào tạo chỉ được thực hiện liên kết đào tạo khi có nhu cầu và được UBND tỉnh cho phép.

Không đề xuất điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu ngoài kế hoạch được duyệt. Đối với các lớp liên kết đào tạo đã được phê duyệt năm 2017 và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục triển khai, trường hợp chưa triển khai thì dừng, không thực hiện.

Không chủ trương liên kết đào tạo sau đại học; khi có nhu cầu đào tạo với ngành, nghề cụ thể, UBND tỉnh sẽ đặt hàng với cơ sở đào tạo. Các cơ quan đơn vị có liên quan khi cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo phải theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt; không cử đi học theo hình thức từ xa, tại chức, vừa làm vừa học, chỉ cử đi đào tạo tập trung ở những cơ sở đào tạo chất lượng.

Thời gian qua, việc liên kết đào tạo được các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện khá tốt, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của của cán bộ, công chức viên chức trong tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan đơn vị thực hiện chưa tốt, thường xuyên xin điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu đào tạo, tổ chức liên kết đào tạo không đúng quy định, không xin phép cấp thẩm quyền, chất lượng chưa đảm bảo.

CHÍ BẮC