» Thời Sự

15-12-2017 | 22:27 (796 lần truy cập)

Thẩm định xã Hiệp Tùng đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 15/12, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh Cà Mau tổ chức thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017 cho xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn.


»Triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”»
»Thống nhất kế hoạch chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”»
»Làm việc với UBND huyện Ngọc Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử: Cần tăng diện tích và năng suất nuôi tôm sinh thái»
»Đảm bảo bình xét người có uy tín theo đúng quy trình, đối tượng»
»Cần đổi mới cơ chế, chính sách lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản»

Bắt tay vào xây dựng NTM, xã Hiệp Tùng có xuất phát điểm thấp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, xã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay xã đã hoàn thành 18/19 tiêu chí (không thực hiện tiêu chí chợ).

Đáng chú ý, thu nhập bình quân của người lao động đạt mức cao 37,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%; có 3/4 trường đạt chuẩn Quốc gia; 72% đạt tiêu chí về nhà ở dân cư. Trước khi kiểm tra và phân tích, đánh giá chất lượng các tiêu chí NTM của xã Hiệp Tùng, đoàn đi thực tế tại 6 ấp trên địa bàn xã.

Tổ công tác đến tìm hiểu đời sống của người dân tại Ấp 5, xã Hiệp Tùng.

Trong quá trình thẩm định, căn cứ vào báo cáo kết quả thẩm tra, lấy ý kiến đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017 của huyện; báo cáo thẩm định của các ngành được giao phụ trách tiêu chí NTM và kết quả khảo sát, kiểm tra thực tế, đoàn thống nhất xã đạt 18/19 tiêu chí, theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM.

Ông Đoàn Văn Bình, Chánh Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM: Thời gian tới, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Hiệp Tùng cần tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí; hoàn thiện và tổ chức tốt các hoạt động để nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa; quan tâm phát triển và mở rộng các mô hình hợp tác xã; xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, trồng thêm hàng rào cây xanh; xây dựng nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự; các công việc cần phải hoàn thành trong tháng 12 và báo cáo Đoàn thẩm định để Đoàn trình UBND tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017.

QUỲNH ANH