» Kinh Tế

16-12-2017 | 10:10 (294 lần truy cập)

Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu gặp khó khi sử dụng nguồn nước nối mạng tập trung

Không được cấp phép khai thác nguồn nước mới và không được gia hạn khi giấy phép khai thác nguồn nước đã hết hạn mà buộc phải sử dụng nguồn nước tập trung từ Công ty CP cấp nước Cà Mau, khiến nhiều Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu trên địa bàn TP. Cà Mau gặp nhiều khó khăn. Các công ty cho rằng nhu cầu sử dụng nguồn nước của cơ sở là khá lớn, yêu cầu vệ sinh rất cao, việc phải sử dụng nguồn nước của Công ty CP Cấp nước Cà Mau hiện nay liệu có đạt yêu cầu để phục vụ chế biến xuất khẩu.


»Rẫy vườn chờ… tết!»
»Nâng cao giá trị con tôm»
»Tín hiệu đáng mừng cho “con cua Năm Căn”»
»Phát triển kinh tế tập thể, tiến tới xây dựng thương hiệu lúa, gạo và tôm»
»Nên chú trọng vào khâu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao»

Trả lời vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường “rất mong các công ty thông cảm và chia sẻ khó khăn này”, vì việc không cấp giấy phép khai thác mới hoặc gia hạn khai thác nguồn nước là thực hiện đúng theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 9320, ngày 24/11/2017 về việc cấp giấy phép, gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

Việc sử dụng nguồn nước trong sản xuất tại các nhà máy chế biến thủy sản hiện nay là rất lớn, trong đó có nhiều doanh nghiệp nhu cầu sử dụng 1.000m³/ngày đêm.

Theo Công văn số 9320, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường không xem xét giải quyết hồ sơ cấp phép khai thác, gia hạn, điều chỉnh tăng thêm lưu lượng khai thác hoặc đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các khu vực đô thị, khu dân cư tập trung vùng nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước đảm bảo đáp ứng yêu cầu về số lượng. Vấn đề này cũng đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn 1420 về việc quản lý, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn vào tháng 4/2015.

Trước đó, các doanh nghiệp cũng đã có phản ảnh việc chi phí sử dụng hệ thống nước nối mạng tập trung cao hơn chi phí sử dụng nước dưới đất, đôi khi còn gặp sự cố vỡ đường ống hay nhiều khi cúp điện là cúp nước… đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

TRẦN NGUYÊN