» Kinh Tế

28-12-2017 | 19:18 (4812 lần truy cập)

Khóa sổ kế toán tài chính năm 2017

Chiều tối nay 28/12, tỉnh Cà Mau khóa sổ tài chính năm 2017 dưới sự chứng kiến của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải; Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo TP. Cà Mau.


»Nông dân U Minh được mùa vụ lúa đông xuân»
»Ngành Nông nghiệp Cà Mau trước biến đổi khí hậu»
»Thực phẩm sạch góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống»
»Tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn người sản xuất»
»Diêm dân Tân Thuận trúng mùa muối»

Ông Đoàn Quốc Khởi, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, tính đến cuối năm, Cà Mau thu đạt trên 4.100 tỷ đồng. Các huyện, TP. Cà Mau đều thu đạt dự toán; có 10/15 nguồn thu đạt và vượt dự toán năm.

Có 3 nguồn thu lớn nhưng hụt thu đến trên 317 tỷ đồng. Theo đó, tỉnh chủ động khai thác các nguồn thu, bù đắp được 450 tỷ đồng. Năm 2018, Cà Mau được giao thu ngân sách 4.202 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh chứng kiến khóa sổ tài chính năm 2017 tại Kho bạc Nhà nước.

Biểu dương ngành Tài chính hoàn thành nhiệm vụ trong một năm có nhiều khó khăn, biến động, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải yêu cầu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, vượt qua khó khăn thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 mà Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra.

TRẦN NGUYÊN