» Thời Sự

12-01-2018 | 16:28 (359 lần truy cập)

Nông dân Cà Mau góp hơn 10 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Trong năm 2017, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.


»Cà Mau phấn đấu đến năm 2020 có 142 hợp tác xã nông nghiệp »
»Tiếp tục tuyên truyền việc sắp xếp trường, lớp, giáo viên trên địa bàn tỉnh »

Toàn tỉnh phát triển mới 18.482 hội viên, vượt 131% chỉ tiêu so với nghị quyết và Trung ương giao, nâng tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh lên 132.747 hội viên. Các phong trào thi đua tiếp tục được các cơ sở hội đẩy mạnh thực hiện, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Đặc biệt, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi có 152.375 hội viên đăng ký, 91 ngàn hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 117% so nghị quyết Trung ương giao.

Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, hội viên hội nông dân các cấp đã đóng góp 10,4 tỷ đồng, trên 31.565 ngày công lao động; làm mới, sửa chữa 356km đường giao thông nông thôn và 90 cầu bê-tông nông thôn, hiến 89.227m² đất để xây dựng công trình công cộng…Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hội trong năm 2018, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện đã đề ra nhiệm vụ: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề và nhân rộng các mô hình hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của hội viên nông dân, phấn đấu 100% hội viên sau khi học nghề đều có việc làm ổn định; phát huy vai trò, trách nhiệm của hội các cấp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Phấn đấu năm 2018, kết nạp 900 hội viên mới; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cho 9.800 lượt nông dân; có hơn 7.800 lượt nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi.

PHÚ HỮU