» Xã Hội

13-01-2018 | 08:52 (300 lần truy cập)

Nông thôn mới Tân Hưng Tây


»Đoàn khối Dân Chính Đảng với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa »
»Cái Nước: Cháy nhà dân, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng »

Xã Tân Hưng Tây (huyện Phú Tân) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2015. Phấn đấu đạt chuẩn đã rất khó, song việc duy trì, giữ vững các tiêu chí càng khó hơn. Nhận thức điều này, chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã càng quyết tâm, nỗ lực hơn so với hành trình xây dựng NTM.

Theo các tiêu chí về xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, xã bị “rớt” 4 tiêu chí. Cùng với việc giữ vững các tiêu chí đã đạt, đối với 4 tiêu chí bị “rớt” chuẩn, xã chia ra từng giai đoạn cụ thể để thực hiện, nhằm đảm bảo chất lượng. Năm 2017 xã đạt 2 tiêu chí: Y tế, môi trường và an toàn thực phẩm; năm 2018 phấn đấu đạt tiêu chí thông tin và truyền thông; đến năm 2019 thực hiện hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.

Đường ô tô về trung tâm xã.

Phủ thờ Bác - địa chỉ đỏ văn hóa tâm linh, giáo dục truyền thống tại địa phương.

Một góc chợ Cái Bát.

Nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả bền vững.

Kinh tế hợp tác phát triển, đặc biệt là mô hình nuôi tôm công nghiệp siêu thâm canh.

MINH TRIẾT