» Quốc Phòng - An Ninh

01-03-2018 | 14:04 (457 lần truy cập)

Lực lượng vũ trang Cà Mau ra quân huấn luyện năm 2018

Ngày 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức ra quân huấn luyện năm 2018.


»Bộ đội Biên phòng Cà Mau triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm »
»Lá cờ đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc»

Phương châm huấn luyện năm nay là “tiếp tục huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc gắn với yêu cầu nhanh, mạnh, chính xác. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến, đảm bảo cho lực lượng vũ trang tỉnh sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống”.

Theo kế hoạch thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 1/3 - 15/12.

Về nội dung huấn luyện tập trung kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, tăng cường huấn luyện kỹ luật, chiến thuật, ngụy trang, nghi binh, cơ động, nhanh, thành thạo phù hợp với địa hình tại địa phương.

Thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 1/3 - 15/12 và được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 1/3 - 15/7, giai đoạn 2 từ 1/8 - 15/12.

VĂN ĐUM