» Quốc Phòng - An Ninh

02-03-2018 | 08:41 (2251 lần truy cập)

Ghi nhớ công ơn liệt sĩ Nhà giàn DK1


»Quân, dân cùng chung tay giữ chủ quyền Tổ quốc»
»Xử lý nghiêm tàu cá không sử dụng thiết bị giám sát»

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn mới, ngày 5/7/1989, Chính phủ quyết định thành lập Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam. Đây là quyết định kịp thời và sáng suốt, thể hiện tầm nhìn chiến lược và lâu dài của Đảng và Nhà nước ta. Gần 30 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1- Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân luôn nỗ lực, vượt khó khăn, thực hiện nhiệm vụ.

Mặc dù được Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn quan tâm, nhưng vì thời tiết khá khắc nghiệt nên vào những năm 1990, 1996, 1998 và năm 2000, bão đã làm đổ một số nhà giàn và chìm tàu trực nơi mà các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Và tại đây, đã có 12 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh.

Sự ra đi của các anh rất vinh quang. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công ơn của các anh. Giữa trời, biển của Tổ quốc, những nén nhang dâng lên hương hồn các liệt sĩ, những thế hệ tiếp nối nguyện một lòng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau buổi lễ, những lễ vật và tràng hoa được thả xuống biển.

Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị các lễ vật cho buổi lễ tưởng niệm các liệt sĩ Nhà giàn DK1.

Chuẩn bị buổi lễ tưởng niệm.

Những nén nhang dâng lên hương hồn các liệt sĩ.

Mong các liệt sĩ phù hộ cho đất nước bình an.

HẢI ĐĂNG