» Thời Sự

19-03-2018 | 21:21 (230 lần truy cập)

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người cao tuổi

Chiều nay 19/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác người cao tuổi tỉnh - Thân Đức Hưởng chủ trì cuộc họp tổng kết công tác người cao tuổi tỉnh 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.


»Làm việc với UBND huyện Ngọc Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử: Cần tăng diện tích và năng suất nuôi tôm sinh thái»
»Đảm bảo bình xét người có uy tín theo đúng quy trình, đối tượng»
»Cần đổi mới cơ chế, chính sách lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản»
»Trưởng ban Dân vận Trung ương, bà Trương Thị Mai: Chống hành chính hóa để ngày càng gần dân, hiểu dân»
»Hơn 24.000ha rừng dự báo cháy cấp 4, cấp 5»

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 83.000 hội viên người cao tuổi, chiếm tỷ lệ trên 80% người cao tuổi tỉnh. Đến nay, cơ bản người cao tuổi đã có Bảo hiểm y tế và gần 10.800 cụ được khám chữa bệnh, trên 1.000 cụ được mổ mắt miễn phí, với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” đã có trên 12.000 người cao tuổi tham gia phụ trách chi bộ, đoàn thể, Mặt trận cơ sở và trực tiếp làm công tác hòa giải hàng ngàn cuộc trong năm.Đến nay có trên 3.000 người cao tuổi làm kinh tế giỏi cơ sở và trên 300 cụ tham gia sản xuất dưới hình thức trang trại, doanh nghiệp…

Toàn tỉnh có 101 ban chấp hành xã, phường, thị trấn có 202 cán bộ chuyên trách, số hội viên trên 82 ngàn cụ, chiếm 80,7%, có 949 chi hội và 1.477 tổ hội.

Ông Thân Đức Hưởng: Thời gian tới các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh cần tăng cường chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện lồng ghép các chương trình, thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; tuyên truyền nâng cao nhận thức về luật pháp, chính sách đối với người cao tuổi. Tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia đóng góp ý kiến về xây dựng Đảng, chính quyền và chế độ chính sách có liên quan đến người cao tuổi, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và công tác hòa giải cơ sở.

THIÊN KIM