» Xã Hội

10-04-2018 | 20:43 (397 lần truy cập)

Nợ hơn 90 tỷ đồng, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau bị kiểm tra tài chính

Theo đó, thời gian bắt đầu kiểm tra từ ngày 10/4 đến khi kết thúc dự kiến là ngày 20/4/2018.


»Tỉnh đoàn thăm lực lượng giữ rừng mùa khô»
»Cần khoảng 82 tỷ đồng giải quyết vấn đề thiếu nước sinh hoạt »
»Kê khai thông tin cá nhân khách hàng thuê bao dịch vụ viễn thông trước ngày 24/4»
»Nhân rộng mô hình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”»
»Báo động tình trạng tàu cá xâm phạm lãnh hải nước ngoài»

Việc kiểm tra theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, tại Thông báo số 260/TB-VP ngày 23/3/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng giao Sở Tài chính phối hợp cùng Sở Y tế kiểm tra công tác tài chính, quyết toán, nợ tồn đọng tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, đề xuất phương án giải quyết theo tinh thần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 4/2018.

Theo kết luận kiểm tra Sở Y tế, từ năm 2011 đến cuối tháng 9/2016, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau nợ tạm ứng trước tăng thu nhập, phúc lợi, khen thưởng cho cán bộ công nhân viên hơn 14 tỷ đồng.

Trước đó, qua kiểm tra của Sở Y tế, tính đến cuối tháng 9/2016, tổng số nợ mà Bệnh viện Đa khoa Cà Mau phải trả là 92 tỷ đồng, gồm tiền nợ đối tác là các công ty dược, nợ tạm ứng trước tăng thu nhập, phúc lợi, khen thưởng cho cán bộ công nhân viên, nợ tiền sửa chữa máy CT Scan, nợ tạm ứng Bảo hiểm xã hội...

VĂN ĐUM