» Thời Sự

13-04-2018 | 16:05 (214 lần truy cập)

Tranh thủ các nguồn vốn để hoàn thành tiêu chí số 4

Theo sở Công thương Cà Mau, trong năm 2017, tỉnh được phân bổ nguồn vốn cho dự án 2081 (thuộc Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015 - 2020) là 17,25 tỷ đồng, (vốn ngân sách Trung ương 15 tỷ đồng, vốn đối ứng ngành điện 2,25 tỷ đồng). Tỉnh đã ưu tiên đầu tư tại các xã: Hiệp Tùng (huyện Năm Căn), Tân Ân Tây (huyện Ngọc Hiển), Phú Thuận (huyện Phú Tân), Hòa Mỹ (huyện Cái Nước). Phục vụ nhu cầu sử dụng điện cho hơn 400 hộ dân.


»Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đồng tình với nhiều kiến nghị của Cà Mau»
»“Đô thị mới... chưa mới”»

Nhờ sử dụng hiệu quả các nguồn vốn được phân bổ, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia tăng lên đáng kể.

Ngoài ra, địa phương đã được Tổng Công ty Điện lực miền Nam phân bổ để đầu tư, cải tạo nâng cấp và phát triển lưới điện trên địa bàn. Đồng thời, phân bổ cho tỉnh 18,9 tỷ đồng để xóa hộ câu phụ (chia hơi) cho 6.800 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, người dân tộc, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tranh thủ nguồn vốn để tiếp tục đầu tư dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015 - 2020 đã được Bộ Công thương phê duyệt theo lộ trình.

VĂN ĐUM