» Chính Trị

18-05-2018 | 18:05 (420 lần truy cập)

Tuyên dương 16 tập thể và 65 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác

Chiều 18/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh Cà Mau tổ chức Họp mặt biểu dương điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.


»Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị B47-CM»
»Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên»

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đảng ủy Khối DN đã đưa các chuyên đề vào sinh hoạt thường xuyên trong chi bộ. Qua đó, đã có nhiều chuyển biến tích cực cả nhận thức lẫn hành động, nhiều nội dung thi đua yêu nước đã được triển khai thực hiện sôi nổi.Người đứng đầu, cán bộ đảng viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập, trau dồi nhận thức, năng lực công tác, phẩm chất, đạo đức, lối sống, hoàn thành nhiệm vụ và nhận được nhiều phần thưởng cao quý.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Ban Thường vụ Đảng ủy xác định thời gian tới tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động việc học tập và làm theo Bác để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của DN.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN biểu dương, khen thưởng 16 tập thể và 65 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

QUỲNH ANH