» Thời Sự

30-05-2018 | 15:10 (228 lần truy cập)

Ông Đỗ Minh Hiển đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện U Minh nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sáng 30/5, Hội Nông dân huyện U Minh khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.


»Cà Mau phấn đấu đến năm 2020 có 142 hợp tác xã nông nghiệp »
»Tiếp tục tuyên truyền việc sắp xếp trường, lớp, giáo viên trên địa bàn tỉnh »

Nhiệm kỳ qua, phong trào nông dân trong huyện không ngừng phát triển, Hội kết nạp được 5.890 hội viên, đạt 119%, nâng tổng số đến nay toàn huyện có 10.773 hội viên, chiếm 73,9% hộ dân. 8/8 cơ sở hội đạt vững mạnh; xây dựng quỹ hùn vốn trên 3 tỷ đồng.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện U Minh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trong nhiệm kỳ có 33.316 lượt hội viên được công nhận danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Có 15/17 chỉ tiêu đạt và vượt còn 2 chỉ tiêu xấp xỉ đạt.

Phát huy thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện U Minh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, hội viên. Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đại hội đã thông qua 14 chỉ tiêu cơ bản của công tác hội và phòng trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội bầu 21 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Ông Đỗ Minh Hiển đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện U Minh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

TRỌNG NGUYỄN