» Thời Sự

31-05-2018 | 16:17 (326 lần truy cập)

Xem xét không bố trí vốn thanh toán, quyết toán 8 dự án

“Chủ đầu tư có dự án, công trình chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên, tỉnh sẽ xem xét không bố trí vốn thanh toán, quyết toán để thanh toán, bởi quá thời gian quy định, đồng thời không giao làm chủ đầu tư các dự án mới”, UBND tỉnh Cà Mau vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chấn chỉnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn.


»Cà Mau phấn đấu đến năm 2020 có 142 hợp tác xã nông nghiệp »
»Tiếp tục tuyên truyền việc sắp xếp trường, lớp, giáo viên trên địa bàn tỉnh »

Khánh thành đường ô tô về trung tâm xã Tân Ân Tây.

Hiện có 8 dự án, công trình có tổng mức đầu tư trên 462 tỷ đồng đã hoàn thành nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán trên 24 tháng.

Đáng chú ý là các công trình xây dựng đường ô tô về trung tâm các xã: Thanh Tùng, Tam Giang Tây, Viên An, Tân Ân Tây, Tân Ân, Tam Giang Đông, Lâm Hải… Các dự án này khả năng sẽ không được bố trí vốn thanh toán, quyết toán bởi vi phạm theo Thông tư số 09, ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính.

Qua thống kê mới đây của Sở Tài chính, sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý dứt điểm các dự án chậm quyết toán tồn đọng từ năm 2017 vào thời hạn cuối cùng ngày 31/3/2018, chẳng những tình trạng này không giảm mà còn tăng thêm về số dự án.

Trong một văn bản phát đi của Sở này khẳng định, nguyên nhân là do các chủ đầu tư chưa quan tâm công tác quyết toán và đề nghị cần đưa vấn đề này vào bình xét thi đua, khen thưởng đối với các chủ đầu tư.

Được biết, còn 16 dự án chậm quyết toán dưới 24 tháng, với tổng mức đầu tư gần 216 tỷ đồng.

TRẦN NGUYÊN