» Giáo Dục

11-07-2018 | 14:30 (405 lần truy cập)

Cà Mau, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 97,81% trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau, Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, có 8.851 thí sinh dự thi xét tốt nghiệp. Kết quả, có 8.657 thí sinh đậu tốt nghiệp THPT, tỷ lệ đạt 97.81%, tăng 1,58% so với tỷ lệ tốt nghiệp trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.


»Đạm Cà Mau trao 2 tỷ đồng học bổng năm học 2018 - 2019»
»Nâng hạng giáo viên - nâng cao chất lượng giáo dục»

Theo đó, có 9 trường đạt tỷ lệ 100% là: THPT U Minh (huyện U Minh), THPT Cái Nước (huyện Cái Nước), THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, PT Hermann Gmeiner (TP. Cà Mau), THPT Viên An (huyện Ngọc Hiển), THPT Phú Tân (huyện Phú Tân), THPT Võ Thị Hồng (huyện Trần Văn Thời), THPT Tân Bằng (huyện Thới Bình), THPT Quách Văn Phẩm (huyện Đầm Dơi).Các trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp trên 99%: THPT Hồ Thị Kỷ, THPT Tắc Vân (TP. Cà Mau); THPT Trần Văn Thời, THPT Huỳnh Phi Hùng (huyện Trần Văn Thời); THPT Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi); THPT Phan Ngọc Hiển (huyện Năm Căn); THPT Phú Hưng (huyện Cái Nước).

Trường THPT Ngọc Hiển (huyện Ngọc Hiển) có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất 91,67%.

Đối với hệ Giáo dục thường xuyên (GDTX) và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp: GDTX Phú Tân (huyện Phú Tân) đạt tỷ lệ 100% (chỉ có 1 thí sinh), kế đến là GDTX Tắc Vân (TP. Cà Mau) đạt 96,36%, GDTX Năm Căn (huyện Năm Căn) đạt 90,91%.

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp TP. Cà Mau có thí sinh dự thi đông nhất, 119 em, nhưng tỷ lệ tốt nghiệp chỉ đạt 63,87%.

Sau khi nhận kết quả, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo nếu thấy điểm thi không phù hợp, chậm nhất đến ngày 20/7.

QUỲNH ANH