» Giáo Dục

28-07-2018 | 18:48 (123 lần truy cập)

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục

Sáng 28/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau tổ chức Hội nghị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cho cán bộ quản lý cấp sở, phòng giáo dục các huyện, thành phố và các trường trên địa bàn toàn tỉnh.


»Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới»
»Quy mô giáo dục của tỉnh có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng»

Hơn 180 cán bộ tham gia hội nghị đã được đại diện Công ty viễn thông Viettel chi nhánh Cà Mau triển khai 5 giải pháp tổng thể đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành: Triển khai cơ sở dữ liệu ngành liên thông, mô hình giáo dục thông minh, phạm vi bài toán cơ sở dữ liệu ngành, giải pháp của Viettel, demo chi tiết và hỏi đáp.


Sau khi được triển khai các ứng dụng, những người làm công tác quản lý giáo dục được trang bị thêm kiến thức trong quản lý ngành: Tổng hợp thông tin dữ liệu của học sinh, giáo viên từ các hệ thống quản lý nhà trường vào cơ sở dữ liệu chung; quản lý thông tin của học sinh xuyên suốt 12 năm học; giúp tổng hợp nhanh chóng kịp thời các thống kê, báo cáo, biểu đồ thông minh, báo cáo động; phục vụ việc khai thác thông tin cho các hệ thống khác.

Ngoài ra còn giúp quản lý về công tác tư vấn tuyển sinh, đào tạo, bảo mật, quản lý văn bản, nhân sự, tài chính…

QUỲNH ANH