» Thời Sự

01-08-2018 | 15:33 (320 lần truy cập)

Cảnh cáo Chủ tịch UBND xã An Xuyên

Ngày 1/8, UBND TP. Cà Mau cho biết đã ra quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã An Xuyên, với hình thức “cảnh cáo”. Ông Hùng bị kỷ luật vì liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên đất trên địa bàn.


»Tiếp tục tuyên truyền việc sắp xếp trường, lớp, giáo viên trên địa bàn tỉnh »
»Kết quả bước đầu việc sắp xếp trường, lớp, giáo viên trên địa bàn tỉnh»

Trước đó, liên quan đến việc xử lý trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, UBND TP. Cà Mau tổ chức xử lý trách nhiệm đối với ông Hùng, hình thức nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Buông lỏng quản lý nhà nước, một lượng lớn đất mặt tại xã An Xuyên đã bị các đối tượng khai thác, làm thay đổi hiện trạng, ảnh hưởng lớn đến quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Nguyễn Tiến Hải cho rằng việc UBND xã An Xuyên buông lỏng quản lý, để xảy ra khai thác trái phép đất mặt với số lượng rất lớn. Đây là vấn đề “đặc biệt nghiêm trọng”, việc “rút kinh nghiệm” là chưa xác đáng, chưa đủ sức răn đe, cũng như chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ, trách nhiệm. Qua vụ việc cho thấy UBND TP. Cà Mau chưa quan tâm, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo xử lý.

Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Nguyễn Tiến Hải yêu cầu tổ chức kiểm điểm lại đối với ông Hùng.

TRẦN NGUYÊN