» Thời Sự

10-08-2018 | 15:35 (253 lần truy cập)

“Đô thị mới... chưa mới”

Theo kết quả giám định “Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau” do Hội đồng giám định Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức, cho thấy, hiện tại nhiều dự án đô thị mới dù được lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch từ năm 2004 đến nay, nhưng kết quả xây dựng, triển khai vẫn chưa đạt yêu cầu. Nhiều hạng mục công trình vẫn còn thiếu, chưa thể đáp ứng như kỳ vọng.


»Quy định về lễ quốc tang»
»“Nâng cao chất lượng giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh Cà Mau”»

Vướng trong khâu giải phóng mặt bằng nên việc đầu tư hạ tầng vẫn thiếu đồng bộ tại nhiều dự án đô thị mới trên địa bàn.

Tính đến tháng 2/2018, có tổng số 38 dự án khu đô thị mới đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho doanh nghiệp đầu tư, tổng quy mô sử dụng đất 776,61ha, trong đó tập trung nhiều tại TP. Cà Mau, với 32 dự án, chiếm tỷ lệ 84,2%.

Theo Hội đồng giám định, đến thời điểm này, chưa có dự án nào hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Ngoại trừ các dự án được giao đất, thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (2 dự án) hoặc dự án đã có sẵn quỹ đất sạch (2 dự án nhà ở cán bộ, chiến sĩ tại Phường 5).

Chưa có dự án nào hoàn thành giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình theo quy hoạch chi tiết đã phê duyệt.

Theo Hội đồng giám định, quá trình triển khai, phần lớn quy hoạch chi tiết của các dự án đều được điều chỉnh, điều chỉnh cục bộ. Thậm chí có chủ đầu tư từ năm 2004 đến nay, chỉ loay hoay với việc quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch dự án, làm tiến độ thực hiện dự án bị kéo dài, phát sinh chi phí của dự án, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm và có thể làm ảnh hưởng cơ hội kinh doanh sản phẩm dự án…

NGHI ĐÌNH