U Minh: 821 phương tiện khai thác thủy sản vào bờ an toàn

Các phương tiện vào neo đậu an toàn.

Trong đó có 606 phương tiện neo đậu trong bờ; 215 phương tiên neo đậu trú bão tại các đảo, gồm: Hòn Chuối 21 phương tiện; Hòn Khoai 105 phương tiện; Thổ Chu 79 phương tiện.

Để đảm bảo tốt công tác phòng chống bão số 1, hiện nay, UBND huyện U Minh chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện; Đồn Biên phòng Khánh Hội, Khánh Tiến cấm các phương tiện không được ra khơi trong thời điểm này; bên cạnh đó chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền vận động người dân có ý thức chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản khi bão xảy ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.