100% người làm nhiệm vụ và thí sinh các điểm thi phải được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang

Theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT, ở mỗi điểm thi tăng cường 2 cán bộ y tế làm nhiệm vụ đo thân nhiệt cho thí sinh.

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu thực hiện việc đo thân nhiệt 100% đối với những người làm nhiệm vụ tại điểm thi và thí sinh khi vào cổng trường.

Đối với những điểm thi có số lượng thí sinh đông (THPT Hồ Thị Kỷ, Cà Mau, Đầm Dơi, Cái Nước), cần tăng cường số lượng máy đo và cán bộ y tế làm nhiệm vụ đo thân nhiệt.

Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Y tế tăng cường cho mỗi điểm thi 2 cán bộ y tế làm nhiệm vụ đo thân nhiệt và một số máy đo. Khi 2 cán bộ y tế đến liên hệ làm việc, Trưởng điểm thi sắp xếp đứng tại vị trí thuận tiện ở phía ngoài cổng để đo thân nhiệt cho học sinh và những người có liên quan; kết thúc việc đo thân nhiệt, Trưởng điểm thi yêu cầu 2 cán bộ y tế di chuyển ra khỏi khu vực thi, không làm nhiệm vụ trong điểm thi.

Giám đốc Sở GD&ĐT còn yêu cầu quán triệt việc đeo khẩu trang y tế 100% trong suốt thời gian ở điểm thi đối với những người làm nhiệm vụ và thí sinh; trong đó có lưu ý về hành vi lợi dụng việc đeo khẩu trang để gian lận trong thi cử.

Trưởng các điểm thi chỉ đạo ngay việc mua thêm số lượng khẩu trang y tế dự phòng, đặt tại nơi dễ quan sát, phát miễn phí cho những người chưa được trang bị khẩu trang khi đến điểm thi.

Đồng thời, đề nghị cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại điểm thi báo cáo Sở Y tế kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm những suất cơm, thức ăn do tổ chức, cá nhân hỗ trợ.

Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đề nghị Trưởng Ban Chỉ đạo thi các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp, hỗ trợ các điểm thi thực hiện tốt nhiệm vụ thi, đồng thời phải bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *