100% phiếu thống nhất đề nghị xét công nhận xã Khánh Tiến đạt chuẩn nông thôn mới

Qua kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể mức độ từng tiêu chí, đến nay xã đạt 19/19 tiêu chí.

Trước đó, từ ngày 20/12/2018 đến ngày 5/1/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã triển khai bỏ phiếu cho từng ấp và lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM trên địa bàn. Với 17 câu hỏi, có 2.166 hộ tham gia lấy ý kiến, đạt tỷ lệ 73,80%.

Kết quả, tỷ lệ người dân hài lòng từng tiêu chí đạt từ 97% trở lên.

Cũng tại buổi họp, đã có một số ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện tiếp tục quan tâm nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, trong đó chú trọng tới công tác vệ sinh môi trường, hệ thống chính trị xã hội và công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Khánh Tiến đạt chuẩn NTM năm 2018, với 37/37 phiếu, đạt 100%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *