150 cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên dự nguồn trong trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Đồng thời góp phần bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, tích lũy kinh nghiệm giảng dạy, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp mục tiêu, nhiệm vụ chuyên môn nhà trường trong thời gian tới.

Lớp bồi dưỡng dự kiến diễn ra đến ngày 6/3/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *