18 khu đất cấp cho đồng bào dân tộc Khmer

Đoàn khảo sát khu đất tập trung được cấp tại ấp Rạch Cui, xã Khánh Bình.

Từ năm 2014, địa phương đã bố trí đất sản xuất cho 8 hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo, cận nghèo với diện tích trên 23.000m2, kinh phí trên 880 triệu đồng theo Quyết định số 74 và Quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ. Mỗi hộ được hỗ trợ từ 2.700 – 3.000m2.

Qua thời gian nhận đất, đời sống bà con ổn định, điều kiện sản xuất thuận lợi, lúa đạt năng suất cao. Đến nay đã có 7 hộ thoát nghèo, còn một hộ cận nghèo.

Thực hiện hỗ trợ đất theo Quyết định 74, Quyết định 29, huyện Trần Văn Thời mua 18 khu đất cấp cho đồng bào dân tộc Khmer, đến nay đã cấp 17 khu. Trong đó đất sản xuất cấp cho 97 hộ, 42 hộ được hỗ trợ đất ở.

Trong chuyến khảo sát, đoàn ghi nhận những khó khăn của địa phương: Thiếu vốn đầu tư phát triển thủy lợi cho các khu đất sản xuất nông nghiệp, một số hộ gặp khó khăn về nhà ở, điều kiện hạ tầng, nước sạch.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *