20 năm đổi thay vượt bậc của Tân Ân Tây

Các tập thể và cá nhân nhận giấy khen về thành tích đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng xã Tân Ân Tây.

Xã Tân Ân Tây được thành lập ngày 19/8/1999, theo Nghị định số 42/1999/NĐ-CP ngày 25/6/1999 của Chính phủ, trên cơ sở diện tích và dân số của xã Tân Ân, với diện tích tự nhiên 10.656,4ha và dân số 1.853 người, gồm 6 ấp.

Sau 20 năm, Tân Ân Tây có bước phát triển không ngừng trên tất cả các lĩnh vực. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng được tập trung thực hiện, nhất là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đã làm thay đổi nhanh chóng diện mạo của xã ngày càng khang trang, sạch đẹp; hầu hết các tuyến đường chính, trục nhánh được nâng cấp, mở rộng.

Kinh tế phát triển, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 41,2 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 7,4 lần so với năm 1999.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,35%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,8%. 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Hơn 85% hộ dân tham gia Bảo hiểm y tế. Có 4 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng. Mạng lưới y tế được củng cố và phát triển. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn.

Tân Ân Tây đã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển tặng giấy khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân, Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 24 cá nhân có đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng xã Tân Ân Tây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *