20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng thiết thực, hiệu quả

Thường xuyên duy trì công tác huấn luyện để cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nạn nhân rơi xuống biển được Bộ đội Biên phòng cứu vớt kịp thời.

Thực thi Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), 20 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau đã chủ động tham mưu và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đưa pháp lệnh đi vào cuộc sống. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng và đạt được nhiều kết quả trên nhiều mặt công tác. Kết quả thực hiện Pháp lệnh BĐBP trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã giúp BĐBP tỉnh giữ vững và phát huy vị trí, vai trò, nhiêm vụ, chức năng, quyền hạn của lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của tỉnh trong tình hình mới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn biên giới.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đấu tranh hiệu quả với các loại đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn biên giới của tỉnh; luôn phát huy vai trò là lực lượng chủ công trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *