30 học viên tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Ban cán sự lớp ra mắt tập thể lớp.

Trong thời gian 5 tuần, các học viên được tìm hiểu 18 chuyên đề: Kỹ năng ủy quyền; Cơ chế phối hợp giữa cơ quan hành pháp với cơ quan tư pháp trong quản lý nhà nước; Những đặc trưng của hành chính nhà nước Việt Nam; Hành chính công trong xu thế phát triển; Định hướng đổi mới quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực xã hội; Thách thức trong quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo; Thách thức trong quản lý nhà nước về dịch vụ công; Kỹ năng xây dựng và quản lý dự án, đề án…

Thông qua lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp cho cán bộ cao cấp, cán bộ chủ chốt của các sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ trang bị những kiến thức cần thiết giúp học viên cập nhập, nâng cao kiến thức lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước, trang bị một số kỹ năng cần thiết trong thực thi công vụ và chuẩn bị điều kiện cho việc thi nâng ngạch và hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh công chức. Qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu của quá trình hội nhập trong tình hình hiện nay.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Hồng Quân mong muốn các học viên phải bố trí, sắp xếp thời gian nêu cao tinh thần tự giác trong học tập, chấp hành tốt mọi nội quy, quy chế của khóa học, có tinh thần cầu thị, tích cực thảo luận trao đổi những vấn đề đặt ra theo sự hướng dẫn của giảng viên. Cán bộ quản lý lớp phải chặt chẽ theo đúng quy chế của Học viện, Trường Chính trị tỉnh, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, kịp thời đề xuất những vấn đề phát sinh trong suốt khóa học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *