4.435 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ

Trong năm 2017, Quỹ Bảo trợ trẻ em đã vận động trên 3 tỷ 600 triệu đồng hỗ trợ cho 4.435 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (vượt 32,4% kế hoạch). Trong đó, cấp học bổng cho 952 học sinh, tặng quà cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em thuộc hộ nghèo, phẫu thuật tim cho cho 19 trẻ, phẫu thuật khe hở môi – hàm ếch 18 trẻ…

Bên cạnh những thuận lợi, Ban Chỉ đạo cũng trình bày những khó khăn hiện nay: Tại các huyện, thành phố chưa thành lập được Quỹ Bảo trợ trẻ em nên việc vận động, hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn còn nhiều hạn chế; nhận thức của các cấp, các ngành địa phương về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em chưa đầy đủ…

Với phương châm “Tận tâm – Minh bạch – Kịp thời – Cùng tham gia”, trong năm 2018 Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Cà Mau tiếp tục đồng hành hỗ trợ trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phấn đấu vận động đóng góp tự nguyện của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, Viện trợ Quốc tế hỗ trợ cho trên 3.600 trẻ, duy trì thực hiện tốt một số chương trình, mục tiêu bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 đơn vị đã tích cực tài trợ kinh phí cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Cà Mau năm 2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *