“4 xin, 4 luôn” trong giao tiếp và giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện tốt khâu cải cách hành chính sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển đô thị… của thành phố.

Quyền Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thực hiện truyên truyền khẩu hiệu “4 xin, 4 luôn” trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của thành phố và các xã, phường.

Cụ thể, “4 xin” là: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; “4 luôn” là: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Công chức, viên chức phải quán triệt, thực hiện nghiêm chuẩn mực giao tiếp, ứng xử đối với tổ chức, cá nhân đến giao dịch thủ tục hành chính; ý thức rõ về trách nhiệm trong công việc; đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Được biết, theo báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tháng 8 của UBND thành phố, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 3.431 hồ sơ, tồn chuyển sang 1.806 hồ sơ và đã giải quyết 3.031 hồ sơ, tiếp tục thực hiện 2.206 hồ sơ. Đối với cấp xã, phường, tiếp nhận 11.717 hồ sơ, tồn chuyển sang 63 hồ sơ, hoàn trả 11.697 hồ sơ, đang thực hiện 83 hồ sơ.

Đối với Một cửa điện tử thành phố, tiếp nhận 3.429 hồ sơ, đã giải quyết được 3.308 hồ sơ, tiếp tục thực hiện 121 hồ sơ; cấp xã, phường tiếp nhận 7.872 hồ sơ, hoàn trả 7.870 hồ sơ, tiếp tục thực hiện 2 hồ sơ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *