40 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau

Ôn lại truyền thống 40 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư, ông Mai Hữu Chinh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: 40 năm qua, do yêu cầu nhiệm vụ, đã ba lần ngành phải điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ; tuy nhiên, với chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, ngành luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tỉnh và Trung ương tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Vượt qua những khó khăn, từng bước trưởng thành, trải qua từng giai đoạn lịch sử, ngành đã tập trung chủ trì, xây dựng các phương án, kế hoạch tổ chức lại sản xuất, phân bổ lực lượng sản xuất, quy hoạch phát triển dài hạn một số ngành kinh tế và dự kiến phân vùng kinh tế trên địa bàn, góp phần nhất định vào thành tích phát triển kinh tế – xã hội tỉnh.

Tiếp tục sự nghiệp cách mạng và phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang của ngành, thời gian tới, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới công tác kế hoạch, phát huy tính năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển bền vững.

Biểu dương và ghi nhận thành tích ngành Kế hoạch và Đầu tư đạt được thời gian qua, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải yêu cầu ngành tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu mang tầm chiến lược, trung và dài hạn; làm tốt công tác thu hút, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao chất lượng công vụ, cải cách hành chính.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải tặng bức trướng mang dòng chữ: Ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, Năng động – Đổi mới – Hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *