440 cơ quan nhà nước sử dụng phần mềm VIC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng phát biểu tại Hội nghị.

Năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau đã thực hiện tốt vai trò của cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Lĩnh vực báo chí – xuất bản hoạt động ngày càng hiệu quả, phản ánh kịp thời các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế – xã hội đề ra.

Năm qua, ước lượng thực hiện báo in 853.036 bản, trong đó Báo Cà Mau 702.950 tờ; Báo ảnh Đất Mũi 147.086 bản; Tạp chí văn nghệ 3.000 bản; Đài PT-TH Cà Mau ước thực hiện 64.888 đề tài; Cổng thông tin điện tử có 3.095.656 lượt truy cập.

Năm qua, Sở cũng đã đề nghị Thanh tra Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cơ quan báo chí Trung ương, đăng tải sai sự thật về tỉnh, số tiền xử phạt là 90 triệu đồng.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước ngày càng được đẩy mạnh, đến nay, phần mềm quản lý văn bản và điều hành VIC được triển khai cho 440 cơ quan, với 6.4570 người dùng. Hệ thống mạng LAN được trang bị cho tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 9 doanh nghiệp viễn thông, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 114,388 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng đánh giá cao những nỗ lực thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác thông tin và truyền thông. Lĩnh vực báo chí – xuất bản hoạt động ngày càng có hiệu quả, phản ánh kịp thời các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế – xã hội đề ra. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước đạt hiệu quả, nhất là việc đưa vào hoạt động phần mềm quản lý văn bản và điều hành VIC tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Hệ thống an ninh mạng được đảm bảo. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, đơn vị cần tập trung: Bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, địa phương kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các đề án, dự án, ưu tiên lựa chọn dự án, đề án thiết thực, phù hợp với yêu cầu và xu hướng thời đại. Các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung vai trò tuyên truyền, nêu gương người tốt việc tốt, các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tăng cường quản lý Internet, game online, tin nhắn. Quan tâm đào tạo trình độ tin học, công nghệ thông tin cho cán bộ công chức, viên chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tế…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *