5 năm luân chuyển trên 354 ngàn lượt sách về cơ sở

5 năm, Thư viện tỉnh đã thực hiện trên 354 ngàn lượt sách luân chuyển đến cơ sở, phục vụ tại chỗ trên 2,2 triệu lượt sách cho hơn 1,2 triệu bạn đọc.

Từ năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 284 lấy này 21/4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam, khuyến khích phong trào, nâng cao nhận thức của xã hội về ý nghĩa to lớn của việc đọc sách, phát triển tư duy.

5 năm qua, Thư viện tỉnh đã thực hiện trên 354 ngàn lượt sách luân chuyển đến cơ sở, phục vụ tại chỗ trên 2,2 triệu lượt sách cho hơn 1,2 triệu bạn đọc. Các thư viện, phòng đọc cơ sở cũng triển khai gần 600 ngàn lượt sách phục vụ.

Để thực hiện Ngày sách Việt Nam, hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đều xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động hưởng ứng.

Thư viện tỉnh là đầu mối hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp thông tin tư liệu, luân chuyển sách và kết nối các hoạt động giữa sở, ngành, địa phương và hệ thống thư viện, phòng đọc trong tỉnh.

Hiện nay, trong toàn tỉnh có 10 thư viện công cộng, 80 bưu điện văn hóa xã và hàng trăm thư viện, phòng đọc, tủ sách cơ quan, công sở, trường học.

Hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam đã trở thành Ngày hội đọc sách, 9 huyện thành phố đều có hoạt động tích cực trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao sự hiểu biết về chính trị, pháp luật, tri thức và khoa học.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *