53.000ha tôm nuôi thiệt hại do tác động El Nino

Do yếu tố môi trường tác động nghiêm trọng, vượt ngưỡng khá cao cho nuôi trồng thủy sản nên đã gây thiệt hại lớn về sản xuất, làm nhiều diện tích hiện nay đang bỏ trống.

Cùng với đó, Cà Mau có 627ha nuôi các loại: Cá bổi, cá chình, bống tượng bị thiệt hại, trong đó có 134ha thiệt hại từ 70% trở lên.

Các địa phương tiếp tục tổng hợp diện tích thiệt hại trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, thực hiện các bước đúng theo quy trình, tiến tới chi hỗ trợ sản xuất trên lĩnh vực này, sau khi tỉnh đã công bố thiên tai.

Hiện nay đang bước vào đầu mùa mưa, tuy nhiên không đồng đều về diện và lượng, song ở một số nơi, độ mặn trên các con sông và trong ao nuôi đã giảm, các yếu tố về môi trường: pH, kiềm, nitrit… tương đối thuận lợi cho sản xuất.

Tuy nhiên, theo kết quả quan trắc mới đây của Chi cục Thủy sản – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các yếu tố: H2S, Cod tại một số nơi vượt ngưỡng cho phép, gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển tôm nuôi.

Cà Mau hiện có gần 82.000ha tôm nuôi quảng canh cải tiến, trong đó diện tích đang thả nuôi chiếm khoảng 90%.

Trong diễn biến liên quan, hiện việc chi hỗ trợ nhằm khôi phục sản xuất lúa được 28,8/86 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *