6.600 tỷ đồng hỗ trợ quà tết cho bà con cả nước

Hội nghị thông qua nội dung 5 chuyên đề: “Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; “Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh của đất nước”; “Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh”; “ Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” và chuyên đề “Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong gia đoạn mới”.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả thực hiện công tác của các cấp Mặt trận và các thành viên năm qua, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 đã vận động trên 6.600 tỷ đồng, hỗ trợ quà tết cho trên 13.000 lượt người. Trước tình hình dịch bệnh do virus Corona, Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng đã nhanh chóng, chủ động triển khai trong hệ thống Mặt trận, phối hợp cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh tại địa bàn khu dân cư…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo, ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thanh viên tiếp tục ra sức nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nội dung trọng tâm đặt ra, nhất là các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động giám sát, phản biện xã hội về lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội do Mặt trận chủ trì, phối hợp như giám sát về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *