6 tháng, cả nước thu thuế gần 600 ngàn tỷ đồng

Con số trên được nêu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Thuế 6 tháng đầu năm, ngày 15/7.

Thông tin tại hội nghị, cả nước có 44/63 địa phương có tiến độ thu nội địa đạt khá, trên 52%. Các cơ quan Thuế các cấp cả nước đã thực hiện thanh tra, kiểm tra gần 35.400 doanh nghiệp, đạt 40,5% kế hoạch; tổng số kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 20.500 tỷ đồng, bằng 118% so với cùng kỳ; tăng thu gần 5.700 tỷ đồng.

Riêng với Cà Mau, ngành Thuế tỉnh thu đạt với tỷ lệ khá cao so với các tỉnh thành. Cụ thể, ước 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước do ngành Thuế quản lý đạt 2.860 tỷ đồng, đạt 63,3% so với dự toán Bộ Tài chính và Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 26,4% so với thực hiện cùng kỳ.

Ngành thuế Cà Mau sẽ tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm chống thất thu, góp phần tăng thu ngân sách.

Tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn trên 99%; giải quyết hồ sơ hoàn thuế đúng hạn đạt 100%; thực hiện hoàn thuế điện tử đạt 100%. Doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt cả 3 tiêu chí trên 95%; cắt giảm thời gian giải quyết từng thủ tục hành chính bình quân trên 30% so với thời gian quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau đã triển khai thành công việc sáp nhập Chi cục Thuế khu vực đầu tiên của tỉnh; triển khai vận động hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế điện tử qua Vietinbank iPay bằng điện thoại thông minh, trên địa bàn các phường của TP. Cà Mau.

Hội nghị tập trung thảo luận về Luật Thuế sửa đổi; hóa đơn điện tử; thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng; sắp xếp tổ chức bộ máy. Qua đó, đề xuất 6 nhiệm vụ và 20 nhóm giải pháp để thực hiện cho năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *