6 tháng đầu năm xét quyết định kết nạp 134 đảng viên

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân Chính Đảng Trương Minh Thịnh cho biết, 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ khối đã bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các tổ chức cơ sở đảng đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết số 02-NQ/ĐU, ngày 19/5/2016 của Đảng ủy Dân Chính Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên chỉ đạo kiện toàn củng cố tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu thực tế của cơ sở đảng. Hiện nay, Đảng bộ có 73 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 39 đảng bộ và 34 chi bộ cơ sở.

6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã mở 2 lớp bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp Đảng có 204 quần chúng ưu tú dự học; 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới có 82 đảng viên dự bị dự học; xét quyết định kết nạp 134 đảng viên, chuyển đảng chính thức 135 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 3.830 đảng viên…

Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016, Đảng ủy Dân Chính Đảng tiếp tục chỉ đạo cấp ủy đảng cơ sở thực hiện tốt công tác quy hoạch cấp ủy cơ sở; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Hội nghị còn thông qua Hướng dẫn số 01-HD/ĐU, ngày 25/6/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác quy hoạch cấp ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020; nhiệm kỳ 2020 -2025 và những năm tiếp theo; thông tin về tình hình biển Đông; tình trạng ô nhiễm môi trường gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *