6 tháng hỗ trợ được 3 căn nhà Mái ấm Công đoàn

Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào công chức, viên chức, lao động 6 tháng đầu năm 2019.

Từ đầu năm đến nay, tình hình tư tưởng cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của chính quyền, sự quan tâm chăm lo của tổ chức Công đoàn.

6 tháng đầu năm 2019, các cấp công đoàn đã triển khai 152 cuộc tuyên truyền, triển khai nghị quyết đại hội công đoàn đến các công đoàn cơ sở trực thuộc, với hơn 8.000 lượt đoàn viên và công chức, viên chức, lao động tiếp thu; hoạt động Tháng Công nhân năm 2019 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”, một số công đoàn cơ sở đã tổ chức thăm, tặng quà cho 15 đoàn viên, công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 7,5 triệu đồng; Công đoàn viên chức tỉnh xét hỗ trợ 3 căn nhà mái ấm với tổng số tiền 90 triệu đồng…

Qua 6 tháng đầu năm, các công đoàn cơ sở đóng góp được hơn 93,8 triệu đồng Quỹ Mái ấm Công đoàn; Quỹ Vì người nghèo được hơn 352,7 triệu đồng…

Hội nghị cũng đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019: Tiếp tục thực hiện các hoạt động “Vì lợi ích của đoàn viên”; vận động đóng góp cho quỹ “Mái ấm Công đoàn”; tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn trong Quý III/2019; giải ngân vốn vì nữ công chức viên chức lao động nghèo cho 20 chị vay, với tổng số tiền 200 triệu đồng; nâng cao chất lượng phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị…  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *