82/82 xã đạt tiêu chí bưu điện

Năm qua, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm qua, lĩnh vực bưu chính viễn thông, có 82/82 xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí bưu điện trong xây dựng nông thôn mới. Hiện toàn tỉnh có 13 đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát với 42 bưu cục, 47 điểm bưu điện văn hóa xã và 18 thùng thư công cộng đặt tại UBND cấp xã; công tác phát hành báo chí phát triển mạnh, 90% số xã nhận được thư, báo trong ngày).

Lĩnh vực công nghệ thông tin, trên địa bàn tỉnh có 50 công ty, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực này, chủ yếu là cung cấp các dịch vụ: Vật tư, thiết bị máy tính, các giải pháp về mạng máy tính, phần mềm thương mại.

Lĩnh vực báo chí, xuất bản, đơn vị cũng đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử cho 1 đơn vị; thẩm định hồ sơ trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, đổi thẻ nhà báo cho 121 phóng viên, biên tập viên của 6 cơ quan, đơn vị báo chí ở tỉnh.

Năm qua, tổng sản lượng in ước thực hiện 3 tỷ trang in, doanh thu ước đạt hơn 40 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 3 tỷ đồng…

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã phát huy tốt vai trò hỗ trợ xã Khánh An, huyện U Minh đạt chuẩn nông thôn mới.

Dịp này, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Cái Nước và Năm Căn được Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tặng giấy khen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *