Anh Lê Chí Linh giữ chức Bí thư Đoàn khối Dân chính đảng nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ngày 9/5/2019, Tỉnh đoàn công bố quyết định sáp nhập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Dân Chính Đảng và chuyển giao 16 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp với 560 đoàn viên vào Đoàn khối Dân Chính Đảng.

Hiện Đoàn khối có 58 cơ sở đoàn, trong đó có 20 đoàn cơ sở, 37 chi đoàn cơ sở, 142 chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở; tổng số 4.116 đoàn viên.

Từ khi sáp nhập, công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên có những chuyển biến tích cực, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN. Nổi bật là các phong trào thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia làm bờ kè chống sạt lở, sửa chữa móng cầu bị xuống cấp, bảo vệ nguồn nước sạch, thu gom xử lý rác thải…

Ngoài ra, các hoạt động an sinh xã hội được các cơ sở đoàn đặc biệt quan tâm, huy động các nguồn lực xã hội, các mạnh thường quân để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó.

Quan tâm đến công tác chăm bồi, qua đó có 59 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam…

Với mục tiêu và phương hướng “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Dân Chính Đảng nhiệm kỳ 2019 – 2024 tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, ĐVTN giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý tưởng và đạo đức cách mạng; có năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ; hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Phấn đấu mỗi năm tổ chức ít nhất 1 hoạt động “Kỳ nghỉ hồng” trong Chiến dịch Tình nguyện hè; phát triển từ 200 đoàn viên trở lên, giới thiệu 800 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tổ chức ít nhất 5 chuyến về nguồn làm công tác an sinh xã hội; mỗi cơ sở đoàn có ít nhất 4 công trình, phần việc; mỗi chi đoàn cơ sở có ít nhất 1 công trình, phần việc…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 33 thành viên. Anh Lê Chí Linh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn khối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *